Presse

Pressemeddelelse

 

Stort økonomisk effektiviseringspotentiale i landets kommuner på fleet management området

 

En ny effektiv løsning målrettet de danske kommuner bidrager til øget omkostningseffektivitet og bedre styring af kommunernes biler

 

Som kommunal ejer af op til flere hundrede biler, så kan biler fylde meget i hverdagen. Der er en lang række af opgaver forbundet med drift og administration af en bilflåde, herunder styring af biler, brugere, aftaler og kontrakter, samt ikke mindst omkostninger.

 

Outsourcing af administration og styring af bilflåden

Det er ikke en let opgave at holde styr på hundredvis af biler og det kan være vanskeligt at bevare overblikket og have styring og kontrol med omkostningerne. Manglende overblik og vanskelighed med styring af omkostningerne kan skyldes en fragmenteret og decentralt styret bilflåde, hvor hver enkelt enhed disponerer selv uden hensyn til synergi eller samarbejder på tværs.

 

En mulighed er, at overlade arbejdet til andre, der har ekspertise og erfaring på området. En professionel samarbejdspartner der ikke alene klarer alt det praktiske, men også fungerer som uvildig og uafhængig rådgiver.

 

Outsourcing af administration og styring af bilflåden til en ekstern samarbejdspartner, kan frigøre interne ressourcer, som i stedet kan anvendes til kommunale kerneopgaver. Et strategisk partnerskab organiseret om fleet management understøtter kerneforretningen og bidrager til bedre overblik, øget omkostningseffektivitet og optimering af bilflåden.

 

Betydeligt økonomisk effektiviseringspotentiale

Formålet med outsourcing af opgaverne i relation til administration og styring af bilflåden er, at opnå en højere grad af professionalisering, centralisering og formaliseret styring af kommunernes biler. Herved skabes mulighed for, at opnå effektiviseringer og gevinstrealisering. Og dette uden at kvaliteten i de kommunale kerneopgaver forringes.

 

Ifølge Ernst & Young er der et betydeligt økonomisk effektiviseringspotentiale i de danske kommuner på området. Ved at outsource opgaverne med administration og styring af kommunernes biler opnås bedre ressourceudnyttelse og en mere effektiv drift. En modning af fleet management området og bevægelse, fra en ofte fragmenteret og decentral styring af bilflåden, i retning mod strategiske og værdiskabende partnerskaber, har betydelige økonomiske potentialer.

 

// At overlade opgaverne med administration og styring af kommunernes biler til professionelle er en naturlig udvikling og i fin tråd med principperne i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet indgået mellem Regeringen og KL. Der er et stort effektiviseringspotentiale og outsourcing er væsentligt billigere end at ansætte eget personale til opgaverne, udtaler konsulent Claus Seitzberg

 

En effektiv løsning målrettet de danske kommuner

Fleet management i kommunerne adskiller sig på flere områder fra øvrige organisationer. Det er Fleetwise opmærksomme på og arbejder udelukkende med den offentlige sektor. Vores fleet management løsning er skræddersyet til kommunale flådeejere og tilbydes i forskellige niveauer afhængig af behov og ønsker. Der er løsninger både med og uden telematics (GPS).

 

Kontakt

Fleetwise ApS, konsulent Claus Seitzberg

Tel. 4111 1229, cs(at)fleetwise.dk

fleetwise.dk

 

Pressemateriale

 

Pressemeddelelse til fri anvendelse

Docx

 

Billeder

shutterstock_546533152

shutterstock_574383895

shutterstock_440414647

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved