Flere elbiler i hjemmeplejen

Flere elbiler i hjemmeplejen

 

Projektet er i sin afsluttende fase og der kan ikke længere tilbydes gratis ydelser.

 

Fleetwise tilbyder kommuner hjælp til den grønne omstilling med brug af elbiler. Med projektet Flere elbiler i hjemmeplejen, er det muligt at tilbyde kommunerne en startpakke og en rådgivningspakke med det formål, at inspirere og demonstrere potentialet for elbiler i hjemmeplejen, samt bidrage til, at skabe det fornødne beslutningsgrundlag for stillingtagen om anskaffelse af elbiler.

 

Startpakken og rådgivningspakken er et gratis tilbud, finansieret af Energistyrelsen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med baggrund i forsøgsordningen for elbiler. Projektets tilbud kan udelukkende anvendes til, at bringe kommunerne et skridt videre i processen fra tanke til afklaring og handling med hensyn til elbiler, primært i hjemmeplejen.

 

Startpakke

Fleetwise tilbyder kommuner en startpakke for implementering af elbiler i hjemmeplejen.

 

Startpakken indeholder:

 

- Demonstrationselbilen Renault Zoe til rådighed i 14 dage

- Ladeboks fra E.ON Danmark til rådighed i 14 dage

- Introduktion til elbiler og ladeløsninger

- Markedsoverblik elbiler og ladeløsninger, priser og specifikationer

- Behovsanalyse med vurdering af potentialet for elbiler i hjemmeplejen

- Oplæg på implementering af elbiler i hjemmeplejen

 

Rådgivningspakke

Få adgang til ekspertviden og rådgivning i vejen fra tanke til handling mht. elbiler i primært hjemmeplejen i form af en flådeanalyse eller business case.

 

En flådeanalyse giver klarhed over hvilke biler der potentielt kan udskiftes til elbiler og indeholder en opgørelse af såvel de miljømæssige effekter, som de økonomiske konsekvenser der er ved, at implementere elbiler i bilflåden. Estimering af omkostninger til etablering af ladeinfrastruktur indgår i analysen.

Alternativt kan vælges udarbejdelse af en business case med opgørelse af potentiale og udbytte, samt risici og omkostninger ved implementering af elbiler. Det afgørende er, at bringe processen videre og skabe det fornødne beslutningsgrundlag for kommunens stillingtagen til implementering af elbiler, primært i hjemmeplejen.

 

Rådgivningspakken indeholder:

 

- Flådeanalyse eller Business Case

 

Tilbuddene er gratis, finansieret af Energistyrelsen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med baggrund i forsøgsordningen for elbiler, hvor projektet har opnået støttemidler.

 

Læs beskrivelse af projektet Flere elbiler i hjemmeplejen [pdf]

 

Copyright © All Rights Reserved