Rådgivningspakke

 

Få adgang til ekspertviden og rådgivning i vejen fra tanke til handling med hensyn til elbiler i bilflåden i form af en rådgivningspakke.

 

Rådgivningspakken består af en flådeanalyse der giver klarhed over hvilke biler der potentielt kan udskiftes til elbiler med opgørelse af de miljømæssige effekter og økonomiske konsekvenser ved implementering af elbiler. Estimering af omkostninger til etablering af ladeinfrastruktur indgår i analysen.

 

Rådgivningspakken indeholder:

 

- Opstartsmøde m. dialog om ønsker, behov og udgangspunkt

- Introduktion til elbiler og ladeløsninger på det danske marked

- Markedsoverblik elbiler m. priser og specifikationer

- Kortlægning af den eksisterende bilflåde

- Potentialeanalyse m. identificering af hvilke biler der potentielt kan udskiftes til elbiler

- Effektanalyse m. opgørelse af miljømæssige effekter ved implementering af elbiler

- Effektanalyse m. opgørelse af økonomiske konsekvenser ved implementering af elbiler

- Best buy anbefalinger ud fra jeres behov og krav specifikationer

- Implementeringsplan m. konkret og praktisk handlings- og tidsplan for implementering af elbiler i bilflåden

- Præsentation og gennemgang ved personligt møde

 

Pris kr. 55.995

ekskl. moms og transport

op til 200 biler, herudover efter tilbud

 

Beskrivelse:

Komplet flådeanalyse indeholdende kortlægning af den eksisterende bilflåde med identificering af hvilke biler der potentielt kan udskiftes til elbiler. Kortlægningen af bilflåden omfatter antal, typer, anvendelse, forbrugstal og energiklasser, samt planlagte udskiftningstidspunkter, foruden naturligvis km. stand og første registreringsdato.

 

Flådeanalysen indeholder beregninger af de økonomiske konsekvenser og miljømæssige effekter ved at implementere elbiler. Analysen tager udgangspunkt i en én til én sammenligning, dvs. for alle nuværende biler vurderes det, om bilen kan udskiftes til en elbil, og ikke hvorvidt der er andre muligheder eller om den nuværende løsning er den mest optimale. Analysen kan udvides med opstilling af forskellige scenarier, kriterier eller målsætninger for økonomi og CO2-reduktion.

 

Beregning af de økonomiske konsekvenser i form af totalomkostninger (TCO) baseres på faktiske markedspriser, det være sig køb eller leasing. Anvendelse af faktiske markedspriser betyder, at flådeanalysen i videst mulige omfang er faktuelt funderet og ikke baseres på teoretiske kalkulationer. Det giver det mest realistiske og konkrete beslutningsgrundlag forud for en beslutning om anskaffelse af elbiler.

 

For operationel leasing baseres priser fra eventuelt nuværende leasingselskab i det omfang prisoplysninger kan leveres, alternativt indhentes prisoplysninger fra et andet leasingselskab udvalgt af Fleetwise. For analyser baseret på køb eller finansiel leasing vurderes bilernes restværdi i samarbejde med eksperter på området.

 

Endelig opstilles implementeringsplan for indfasning af elbiler i bilflåden, herunder anbefalinger og planer for den praktiske implementering. Den praktiske implementering skal sikre en vellykket opstart med elbiler, herunder instruktion og træning af personalet, kurser i køreteknik, opladning, økonomikørsel, tips og tricks mm.

 

Et varekatalog over de markedsaktuelle elbiler indgår i flådeanalysen og bidrager til det samlede overblik. Såfremt der ønskes hjælp til indhentning, vurdering og valg af tilbud og løsningsdesign, kan Fleetwise hjælpe med dette efter aftale.

 

GPS tracking

Kortlægning og analyse kan udvides med montering gps trackere i et repræsentativt udsnit af bilflåden. Ved at montere telematics i bilerne opnås målinger on the road, dvs. real life data for bilernes kørselsforbrug, herunder kørselsruter, turlængder, tidspunkt og varighed af kørslen, heraf stilstandstider og udnyttelsesgrader.

 

GPS tracking anbefales foretaget i mindst én måned i et repræsentativt udsnit af bilerne og udgørende minimum 10 procent, eller minimum 20 enheder.

 

Pris pr. bil kr. 2.095

inkl. på/af montering og analyse, ekskl. moms og transport

pris pr. bil, min. 20 enheder og forudsætter køb af rådgivningspakke

 

Copyright © All Rights Reserved